CEMENT OŻARÓW CZYSTY

Cement portlandzki, o klasie wytrzymałości 42,5 i normalnej wytrzymałości wczesnej (N), zgodny z normą PN-EN 197-1.

Zalecany do produkcji betonów towarowych, betonów dla drogowych i mostowych obiektów inżynierskich oraz nawierzchni drogowych, lotniskowych.

Informacje dodatkowe

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE:
Wymagania
OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Straty prażenia [%]
max. 5,00
3,04
Części nierozpuszczalne [%]
max. 5,00
0,89
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%]
max. 3,50
3,04
Zawartość chlorków (jako Cl-) [%]
max. 0,100
0,07

 

Parametry chemiczne:
Wymagania normy
Osiągane średnie wartości
Początek czasu wiązania [min]
min. 60
210
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
-
-
po 2 dniach
min. 10,0
25,6
po 28 dniach
od 42,5 do 62,5
51,8
Zmiana objętości [mm]
max. 10
0,96
Powierzchnia właściwa [cm2/g]
-
3436

Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA:

 • normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

CHARAKTERYSTYKA:

 • Wysoka wytrzymałość normowa (28-dniowa)
 • Umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości
 • Umiarkowane ciepło hydratacji
 • Obniżona zawartość alkaliów (Na2Oeq. ≤ 0,8%)
 • Możliwość stosowania w podwyższonych oraz obniżonych temperaturach otoczenia
 • Duża efektywność w betonach z dodatkami mineralnym
 • Stabilne parametry jakościowe

ZASTOSOWANIE:

 • Betony na drogowe i mostowe obiekty inżynierskie
 • Beton na nawierzchnie drogowe i lotniskowe
 • Prefabrykaty betonowe drobnowymiarowe (w tym elementy wibroprasowane)
 • Betony towarowe we wszystkich klasach wytrzymałości zgodnie z normą betonową PN-EN 206
 • Betony samozagęszczalne
 • Suche mieszanki dla budownictwa (kleje, zaprawy)
 • Beton komórkowy
 • Stabilizacje oraz mieszanki związane cementem w budownictwie drogowym
 • Zaprawy tynkarskie
NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram