CEMENT OŻARÓW SPRAWNY

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

Cement portlandzki wieloskładnikowy, o klasie wytrzymałości 32,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), zgodny z normą PN-EN 197-1.

Informacje dodatkowe

Parametry mechaniczne:
Wymagania normy
Osiągane średnie wartości
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
po 2 dniach
≥ 10
22,2
po 28 dniach
≥ 32,5 ≤ 52,5
49,6

 

Parametry chemiczne:
Wymagania normy
Osiągane średnie wartości
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%)
≤ 3,5
2,94
Zawartość chlorków (jako Cl-) [%]
≤ 0,10
0,05

 

Parametry fizyczne:
Wymagania normy
Osiągane średnie wartości
Początek czasu wiązania [min]
≥ 75
232
Stałość objętości [mm]
≤ 10
0,5
Powierzchnia właściwa [cm2/g]
brak wymagań
4698

Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA:

 • Normy PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • Normy PN-EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

CHARAKTERYSTYKAUmiarkowana wytrzymałość wczesna (2-dniowa) i normowa (28-dniowa)

 • Wysoka wytrzymałość w dłuższym okresie dojrzewania betonów i zapraw
 • Podwyższona odporność na oddziaływanie środowiska agresywnego chemicznie
 • Zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych
 • Niskie ciepło hydratacji
 • Możliwość stosowania w podwyższonych temperaturach otoczenia
 • Wydłużony czas wiązania i twardnienia
 • Bardzo dobre parametry reologiczne mieszanki betonowej i zapraw
 • Bardzo dobra przyczepność mieszanek betonowych i zapraw do podłoża

ZASTOSOWANIE:

 • Betony zwykłe zgodnie z normą PN-EN 206 do klasy wytrzymałości C30/37
 • Elementów konstrukcyjnych (fundamenty, mury, schody, zbiorniki, szamba)
 • Jastrychy, posadzki
 • Stabilizacja gruntu, podbudowy
 • Zaprawy murarskie
NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram