CEMENT OŻARÓW MOCNY 42,5

Cement portlandzki popiołowy, o klasie wytrzymałości 42,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), zgodny z normą PN-EN 197-1.

Cement do produkcji betonu towarowego oraz prefabrykatów betonowych drobnowymiarowych i wielkowymiarowych.

Informacje dodatkowe

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE:
Wymagania
Osiągane średnie wartości
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%]
max. 4,0
3,26
Zawartość chlorków (jako Cl-) [%]
max. 0,100
0,06

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
Wymagania
Osiągane średnie wartości
Początek czasu wiązania [min]
min. 60
201
Wytrzymałość na ściskach [MPa]
-
-
po 2 dniach
min. 20,0
28,2
po 28 dniach
od 42,5 do 62,5
56,7
Zmiana objętości [mm]
max. 10
0,49
Powierzchnia właściwa [cm2/g]
-
4399

Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA:

 • normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

CHARAKTERYSTYKA:

 • Wysoka wytrzymałość normowa (28-dniowa)
 • Podwyższone ciepło hydratacji
 • Bardzo dobre parametry reologiczne mieszanki betonowej
 • Wysoka powierzchnia właściwa
 • Możliwość stosowania w obniżonych temperaturach otoczenia
 • Niska zawartość popiołu lotnego krzemionkowego
 • Wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania

ZASTOSOWANIE:

 • Prefabrykaty betonowe zarówno drobnowymiarowe ( w tym elementy wibroprasowane) oraz średnio i wielkowymiarowe
 • Betony towarowe we wszystkich klasach wytrzymałości przewidzianych w normie betonowej PN-EN 206, również z dodatkiem popiołów lotnych
 • Beton posadzkowy, beton palowy, beton samozagęszczalny
 • Beton komórkowy
 • Beton mostowy
 • Stabilizacje oraz mieszanki związane cementem w budownictwie drogowym
NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram