EMULBIT EKO STYRKLEJ KLEJ BITUMICZNY

Emulbit EKO Stryklej jest uniwersalną, bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczno–lateksową. Służy do wykonywania trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych. Powłoka wytrzymuje napór 10 m słupa wody. Dodatkowo przeznaczona jest do klejenia płyt izolacyjnych ze styropianu, styroduru, styropapy lub twardej wełny mineralnej. Wysoka zawartość suchej masy wynosząca pow. 60% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi. Gotowy do użycia bezpośrednio po wymieszaniu (ma postać pasty). Zalecany do stosowania na suche i wilgotne podłoża. Wyrób wodorozcieńczalny, nie zawiera żadnych rozpuszczalników. Posiada doskonałą przyczepność do podłoży mineralnych, ścian murowanych, styropianu, styroduru,styropapy, wełny mineralnej, płyt gipsowo-kartonowych, blachy, papy. Powłoka jest wodoszczelna i elastyczna co pozwala niwelować pęknięcia podłoża. Bezpieczny dla środowiska. Można go stosować w bezpośredniej styczności ze styropianem i wełną mineralną.

ZASTOSOWANIE

  • do przyklejania płyt izolacyjnych ze styropianu, styroduru, styropapy lub twardej wełny mineralnej do podłoży chłonnych, betonu, ścian murowanych, drewna,
  • zagruntowanych powłok, istniejących hydroizolacji,
  • do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów, powierzchni o nieregularnych kształtach,
  • do wykonywania izolacji podposadzkowych,
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków,
  • do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych,
  • do wykonywania bezspoinowych i bezpapowych powłok dachowych
  • jako masa szpachlowa do wypełniania pęknięć konstrukcji żelbetowych, fundamentów

Informacje dodatkowe

Zużycie na 1 warstwę
(bez rozcieńczania)
powłoki - ok. 1,0 - 1,2 kg/m2 na mm grubości nakładanej masy, klejenie - ok. 1,0 kg/m2 (punktowo) do 1,4 kg/m2 w zależności od rodzaju
i nierówności podłoża
Temperatura stosowania
od +5 °C do +30 °C
Czas schnięcia
temperatura powietrza 20°C, wilgotność względna powietrza 65% - 12 godzin; zależnie od grubości warstw, warunków otoczenia i podłoża czas tworzenia powłoki może wydłużyć się kilkakrotnie, pełna wytrzymałość po 7 dniach
Ilość warstw
1 - 4 w zależności od zastosowania
Metoda nakładania
paca, kielnia, szpachel
Gęstość
ok. 1,1 kg/dm3
Przechowywanie
powyżej +5°C
Okres trwałości
12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania
pojemniki plastikowe 10 kg, 20 kg i beczki 200 kg
NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram