Nanozaprawa do klinkieru Alpol AZ 120

Nanozaprawa do klinkieru ActivPOZZ grafitowa

Kolorowa zaprawa do wznoszenia murów z cegieł licowych z jednoczesnym spoinowaniem oraz do murowania z cegieł klinkierowych ścian konstrukcyjnych, kominów, ogrodzeń, fundamentów i studzienek. Nadaje się  również do wypełniania fug o szerokości do 30 mm między cegłami i płytkami elewacyjnymi. Precyzyjnie opracowana receptura zapewnia zaprawie optymalną przyczepność oraz maksymalną, podwójną ochronę przed powstawaniem wykwitów solnych. Ochrona przeciwwykwitowa jest realizowana w sposób pasywny - poprzez zastosowanie dodatków o rozmiarach nanometrycznych (ograniczających podciągnie kapilarne) i czynny - poprzez wprowadzenie do składu produktu odpowiednio aktywowanych pucolan o wysokiej reaktywności chemicznej (wiążących związki mogące tworzyć wykwity). Zastosowanie niniejszej technologii umożliwiło uzyskanie zaprawy o wysokiej szczelności i trwałości. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Mrozoodporna.

Informacje dodatkowe

Opakowanie:
Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg
Gęstość nasypowa
ok. 1,5 kg/dm³
Czas zużycia

ok. 3 godz. (murowanie)
ok. 1 godz. (spoinowanie)

Wytrzymałość na ściskanie
≥ 10 MPa
Początkowa wytrzymałość na ścinanie*
0,15 MPa
Wydajność
ok. 15 dm³ z 25 kg222
Zużycie przy spoinie 10 mm, w zależności od grubości muru:
- ½ cegły pełnej (12 cm)**
- 1 cegły pełnej (25 cm)**
ok. 35 kg/m²
ok. 85 kg/m²
Absorpcja wody
≤ 0,05 kg/(m2×min0,5)
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ*
15/35
Reakcja na ogień
Euroklasa A1
Zawartość chlorków
≤ 0,1% Cl

* wartość tabelaryczna

NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram