Papa P 64/1200/105 Technonicol

Tradycyjna asfaltowa papa podkładowa. Osnowa z welonu szklanego, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zewnętrzna warstwa papy pokryta jest drobnoziarnistą posypką z łupka mineralnego (piasek), wewnętrzna zaś pokryta jest folią. Papa nie zawiera substancji niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt.

Przeznaczenie

Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Nie stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Informacje dodatkowe

Dane szczegółowe:
 
Długość x Szerokość, m
21 x 1
Grubość, mm
1.7 ± 0.2
Odporność na spływanie,°C
≥ 70
Giętkość,°C
£ 0
Rodzaj osnowy
welon szklany
Wytrzymałość na rozciąganie, N/50mm
wzdłuż / w poprzek
 600 -200/+150 / 200 ± 100
Wydłużenie przy rozciąganiu, %
wzdłuż / w poprzek
2 ± 1 / 2 ± 1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego
Broof (t1)
Reakcja na ogień
Klasa E
NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram