Papa V60 S42H ECO Technonicol

Asfaltowa papa oksydowana, zgrzewalna wierzchniego krycia stosowana do budowania nowych i renowacji starych dachów. Osnowa z welonu szklanego, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zewnętrzna warstwa pokryta jest trwałą gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego, natomiast wewnętrzna – łatwotopliwą folią polimerową. Kombinacja ta powoduje, że papa V60 S42H ECO charakteryzuje się wysoką odpornością na efekty starzenia.

Przeznaczenie

Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów. Nie stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych. Zalecana do stosowania na dachach stabilnych wymiarowo. Nie zaleca się stosowania pap oksydowanych na podłoża niestabilne wymiarowo (drewniane). Za pomocą tego materiału w układach wielowarstwowych uzyskuje się bardzo trwałą wierzchnią warstwę pokrycia dachowego z wieloletnią gwarancją eksploatacji dachu.

Informacje dodatkowe

Dane szczegółowe:
 
Długość x Szerokość, m
7.5 x 1
Grubość, mm
4.2 ± 1.0
Odporność na spływanie,°C
≥ 80
Giętkość,°C
£ 0
Rodzaj osnowy
welon szklany
Wytrzymałość na rozciąganie, N/50mm
wzdłuż / w poprzek
 500 -200/+250 / 300 -150/+150
Wydłużenie przy rozciąganiu, %
wzdłuż / w poprzek
3 ± 2 / 3 ± 2
Odporność na działanie ognia zewnętrznego
Broof (t1)
Reakcja na ogień
Klasa F
NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram