PORIZO AQ25

Pustak akustyczny

Zastosowanie:

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ściany nośne, ściany działowe i wiele innych elementów konstrukcyjnych budynku

Informacje dodatkowe

Wymiary b/l/h [mm]
250/390/238 mm
Masa [kg]

ok. 25

Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1
G3
Kategoria
I
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
10, 15
Wytrzymałość spoiny [MPa]
0,15
Trwałość (mrozoodporność)
F1– wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych
S0
Reakcja na ogień
A1
Ciepło właściwe [J/(kg K)]
1000 (wg PN-EN 1745)
Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10
5/10 (wg PN-EN 1745)

 

NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram