Pustak 12-komorowy System eos Stropex

Zwiększenie izolacyjności stropu Teriva 4,0/1 przez zastosowanie pustaka dwunastokomorowego z betonu lekkiego ma istotne znaczenie w przypadku wykorzystania nad lub pod pomieszczeniami nieogrzewanymi lub w stropodachach.

Właściwości cieplne stropu Teriva 4,0/1 z pustakiem dwunastokomorowym

Do obliczeń cieplnych stropu Teriva 4,0/1 z pustakiem dwunastokomorowym zaleca się przyjmować następujące obliczeniowe wartości oporu cieplnego konstrukcji stropowej (bez warstw wykończeniowych – tynku dolnego, podkładów podłogowych i podłóg):
• przy przepływie ciepła w górę R = 0,56 m2K/W,
• przy przepływie ciepła w dół R = 0,65 m2K/W.
Wartość obliczeniowa oporu cieplnego konstrukcji stropu Teriva 4,0/1 (według opracowania: Stropy Teriva. Projektowanie i wykonywanie, Wydanie III. Zakład Elementów Konstrukcyjnych. Warszawa 2008) z pustakiem dwukomorowym z betonu zwykłego jest jednakowa przy przepływie ciepła zarówno w górę jak i w dół i wynosi R=0,37 m2K/W.
Porównując wartości oporu cieplnego stropu, można stwierdzić, że w przypadku zastosowania pustaka dwunastokomorowego z betonu lekkiego o gęstości nie większej niż 1200 kg/m3 opór cieplny stropu Teriva 4,0/1 będzie większy o:
• 51% – przy przepływie ciepła w górę,
• 76% – przy przepływie ciepła w dół.

Informacje dodatkowe

KOD PUSTAKA
4,0/1
4,0/2
4,0/3
6,0/8,0
Wysokość [H]
210 mm
260 mm
300 mm
300 mm
Szerokość [S]
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
Długość [L]
520 mm
520 mm
520 mm
370 mm
NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram