Silka Elementy wielkowymiarowe Silka Tempo

Silka Tempo to system wielkowymiarowych, wapienno-piaskowych elementów murowych. Dzięki dużym rozmiarom bloków budowa przebiega znacznie szybciej, a ściany uzyskują lepsze parametry techniczne.

Bloki Silka Tempo mają duże wymiary, a do ich montażu stosuje się specjalne miniżurawie. Dzięki temu murowanie trwa znacznie krócej i ogranicza się prace wymagające dużego wysiłku fizycznego.

Skrócenie czasu prac budowlanych o ponad 50% pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności związanych z mniejszą liczbą roboczogodzin jak i krótszym czasem utrzymania placu budowy. To z kolei przekłada się na większy zysk – generalnego wykonawcy i dewelopera.

Informacje dodatkowe

Murowanie ścian z elementów Silka Tempo zapewnia:

  • krótszy czas wykonania konstrukcji nośnej,
  • dużą wydajność prac,
  • lepszą organizację pracy na budowie,
  • zmniejszenie ryzyka opóźnień,
  • obniżenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem budowy.

Jedna ekipa murarska Silka Tempo (dwóch murarzy + miniżuraw) może osiągnąć wydajność nawet siedmiu murarzy budujących z elementów drobnowymiarowych.

 

NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram