Systemy Kominowe CJ BLOK ENERGO KERAMIC

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY ENERGO KERAMIC

ENERGO KERAMIC jest dwuwarstwowym systemem kominowym (bez otuliny z wełny mineralnej) przeznaczony do usuwania

spalin z systemów grzewczych, z otwartą komorą spalania w trybie pracy na sucho, jak i na mokro (paliwa stałe, w tym kotły

4 i 5 klasy emisji , paliwa płynne i gazowe), jak również z zamkniętą komorą spalania (z kondensacją pary wodnej) na gaz i olej

opałowy typu SPS (system powietrzno-spalinowy), gdzie temperatura spalin nie przekracza 600°C.

Doskonałe właściwości termoizolacyjne obudowy zewnętrznej komina wykonane z perlitokeramzytu i specjalnie zaprojektowana

jego konstrukcja pozwoliły na zastosowanie systemu ENERGO KERAMIC również w budownictwie niskoenergetycznym.

 

 

System Kominowy ENERGO KERAMIC spełnia wymogi normy EN 13063-1 T 600 N1 D 3 G20 oraz EN 13063-2 T400 N1 W 2 O20 odpowiednio potwierdzone Certyfikatami Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1020-CPR-030040624 oraz Nr 1020-CPR-030040625 i oferujemy go w przekrojach: Ø140, Ø160, Ø180, Ø200.

Informacje dodatkowe

Zalety:

 • możliwość podłączenia wszystkich rodzajów kotłów na paliwa stałe (węgiel, drewno, biopaliwa, brykiety) paliwa płynne
 • (olej opałowy, ) i paliwa gazowe (gaz ziemny, propan-butan)
 • do wszystkich typów kotłów z otwartą i zamkniętą komorą spalania, w tym kotłów niskotemperaturowych
 • wysoka odporność na korozję wywołaną działaniem kwasów D3, W2
 • wysoka klasa dyfuzji pary wodnej w przewodach kominowych ( paraprzepuszczalność pary wodnej) WA
 • wysokie bezpieczeństwo przeciwpożarowe G20 klasa odporności ogniowej 90 minut LA90 (EI-90) (z zewnątrz na zewnątrz)
 • wysoki opór cieplny R30 - R34
 • doskonałe właściwości termoizolacyjne (λ=0,11 W/m*K)
 • prosty i szybki montaż, zapewniony dzięki zastosowaniu lekkich kalibrowanych pustaków
 • kominowych i zapraw cienkowarstwowych niska waga, wysoka wytrzymałość, i wszechstronność zastosowania zewnętrznej obudowy komina (Mn).
 • bezpieczne usuwanie skroplonych agresywnych pozostałości po spalaniu
 • gładkie ściany przewodu spalinowego minimalizują tarcie podczas przepływu spalin i zapewniają dobry ciąg
 • proste czyszczenie i odporność na zużycie mechaniczne
 • rodzaj paliwa nie wymaga dodatkowej modyfikacji komina
 • system eksponowany wewnątrz jak i na zewnątrz budynku
NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram