Systemy Kominowe CJ BLOK System kominowy DUO (SKC-CM + SKC-T)

SYSTEM KOMINOWY DUO: SKC-CM + SKC-T

To połączenie dwóch systemów kominowych dzięki wspólnej obudowie zewnętrznej PK (pustak kominowy), PKW (pustak kominowo – wentylacyjny) spełniającej najwyższe wymagania obowiązujących norm europejskich. W skład systemu wchodzi:

 • System Kominowy Ceramiczny SKC-CM UNIWERSAL przeznaczony do kotłów z otwartą komorą spalania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym gdzie temperatura spalin nie przekracza 600oC (T600). Jest to system trójwarstwowy, stanowiący połączenie rury ceramicznej, otuliny oraz obudowy zewnętrznej (PK, PKW), pracujący w podciśnieniu. Eksploatacja odbywa się zarówno w suchym trybie pracy (bez kondensacji pary wodnej) jak i w mokrym (z kondensacją pary wodnej).
 • System Kominowy Ceramiczny SKC-T KONDENSAT przeznaczony do kotłów z zamkniętą komorą spalania opalanych paliwem ciekłym oraz gazowym. Jest to system o układzie koncentrycznym, w którym wnętrze obudowy zewnętrznej komina jest wykorzystane do doprowadzenia powietrza do spalania, a znajdująca się w nim rura ceramiczna służy do odprowadzania spalin z urządzenia grzewczego. Powietrze do spalania prowadzone jest strumieniem przeciwnym do gazów spalinowych, wskutek czego ulega podgrzaniu. Dzięki temu zwiększa się sprawność kotła.

System Kominowy SKC-CM spełnia wymogi norm PN-EN 13063-1 T600 N1 D 3 G20 oraz PN-EN 13063-2 T400 N1 W 3 O20 odpowiednio potwierdzone Certyfikatami Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1020-CPR-030040624 oraz Nr 1020-CPR-030040625. Oferujemy go w przekrojach: Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø250.

System Kominowy SKC-T KONDENSAT spełnia wymogi normy EN 13063-3 T200 P1 W 3 O20 potwierdzone Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1020-CPD-030040777 i oferujemy go w sześciu przekrojach: Ø100, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø250.

Informacje dodatkowe

Zalety:

 • Możliwość podłączenia komina do każdego rodzaju kotła na paliwa stałe (węgiel, drewno, eko groszek, brykiet, torf), paliwa ciekłe (olej opałowy, nafta) oraz paliwa gazowe (gaz ziemny, propan butan),
 • Możliwość podłączenia do wspólnego systemu kilku kotłów,
 • Zmiana rodzaju źródła energii, nie wymaga dodatkowych modyfikacji komina,
 • Odporny na pożar sadzy G(20),
 • Wysoka odporność kwasowa,
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dzięki doskonałej klasie odporności ogniowej ogniowej (z zewnątrz na zewnątrz) EI-90; LA90,
 • Stosowany do wszystkich rodzajów pieców z otwartą komorą spalania, łącznie z kotłami niskotemperaturowymi o temperaturze wyjściowej gazów dymnych od 40ºC,
 • Bezpieczne odprowadzenie upłynnionych agresywnych pozostałości po spalaniu,
 • Najwyższa klasa paroprzepuszczalności WA,
 • Gładkie ściany wkładów ceramicznych minimalizują tarcie podczas ruchu i zapewniają dobry ciąg,
 • Łatwe czyszczenie i odporność na obciążenia mechaniczne,
 • Prosty i szybki montaż dzięki zastosowaniu nowoczesnych, lekkich pustaków keramzytowych oraz zaprawy klejowej cienkowarstwowej,
 • Wysoki opór cieplny,
 • Bardzo dobra wentylacja izolacji,
 • Niska waga, wysoka wytrzymałość, wysoki opór cieplny i wszechstronność zastosowania obudowy zewnętrznej komina (Mn),
 • Doskonałe właściwości cieplno-izolacyjne λ=0,055-0,08 W/(m·K).
NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram