Systemy Kominowe CJ BLOK System kominowy SKM-T

SYSTEM KOMINOWY METALOWY - KONDENSAT

Zbudowany on jest z kwasoodpornej rury metalowej odprowadzającej spaliny z kotła oraz kanału powietrznego (wnętrze obudowy zewnętrznej komina PK, PKW) doprowadzającego powietrze konieczne do spalania.

Takie rozwiązanie zapewnia podwyższenie sprawności kotła, ponieważ powietrze zasysane z zewnątrz ulega podgrzaniu płynąc w kierunku przeciwnym do gazów wylotowych.

System SKM-T KONDENSAT odprowadza spaliny z urządzeń grzewczych opalanych gazem lub olejem opałowym, pracujących w nadciśnieniu gdzie temperatura spalin nie przekracza T 200 (200˚C).

 

System kominowy SKC-T KONDENSAT spełnia wymogi normy EN 1856-1 T200 P1 W Vm L50050 O100 potwierdzone certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1020-CPD-030046636. System ten oferujemy o dwóch średnicach rur, w zależności od mocy kotła Ø60 i Ø80.

Informacje dodatkowe

Zalety:

  • Podwyższenie sprawności kotłów kondensacyjnych,
  • Odporność na korozję spowodowaną działaniem kwasów,
  • Możliwość podłączenia kotła na dowolnej wysokości,
  • Wysoka szczelność gazowa,
  • Prosty i szybki montaż,
  • Odporność na warunki atmosferyczne,
  • Nie wymaga dodatkowego płaszcza powietrznego,
  • Nie wymaga dodatkowej izolacji cieplnej,
  • Nie wychładza pomieszczenia.
NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram