Systemy Kominowe SCHIEDEL DUAL AVANT

Właściwości:

  • do kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych
  • do kotłów gazowych i olejowych
  • maksymalna temperatura spalin 200°C
  • możliwość pracy w nadciśnieniu i podciśnieniu
  • uniwersalny tryb pracy (tradycyjny lub powietrzno – spalinowy)
  • cienkościenna profilowana 66 cm rura ceramiczna
  • mały ciężar i gabaryty
  • oszczędność energii na zasadzie wymiennika ciepła
  • do zastosowania w domach jednorodzinnych i kotłowniach
  • system kominowy oznakowany CE zgodnie z normą EN-13063 cz. 2 i 3.

Informacje dodatkowe

Podstawowe moduły komina

Komin Schiedel Avant składa się z pustaka zewnętrznego Avant, nowej technologicznie profilowanej rury ceramicznej z pierścieniami dystansowymi.

Nowoczesna ceramiczna rura wewnętrzna

Okrągła, profilowana rura wewnętrzna Avant wykonana została w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne. Unikalna izostatyczna metoda prasowania sprawia, że spełnia ona wszystkie wymogi bezpieczeństwa w zakresie funkcji i ekspoatacji. Rura Avant charakteryzuje się wysoką szczelnością, wytrzymałością i odpornością na działanie agresywnego kondensatu.

Pustak zewnętrzny Avant

Pustak zewnętrzny Avant o wysokości modułowej 33 cm wykonany jest z betonu lekkiego. W narożnikach posiada on przeznaczone do zbrojenia otwory, dzięki czemu na miejscu budowy może być wykonane usztywnienie lub sprężenie prętami zbrojeniowymi. Pustak zewnętrzny Avant posiada kwadratowy przekrój wewnętrzny z zaokrąglonymi narożami. Tworzy on w połączeniu z okrągłą rurą wewnętrzną korzystny przekrój dla przepływu powietrza do spalania (przeciwprąd).

Pierścień dystansowy

Rura w pustaku zewnętrznym Avant wypośrodkowana jest przy pomocy fabrycznie zamontowanego na końcówkę rury pierścienia dystansowego. Ułatwiają one dodatkowo kształtowanie spoin między rurami ceramicznymi i zwiększają szczelność połączenia.

Zakończenia komina

Konstrukcja komina z płytą przykrywającą i stożkiem wylotowym spalin pozwala na bezpieczne oddzielne od siebie powietrza potrzebnego do spalania i gazów spalinowych.

Mocowanie płyty przykrywającej

Płyta przykrywająca mocowana jest do górnych pustaków zewnętrznych przy pomocy gwintowanych prętów. Pręty te wprowadza się do przewidzianych do zbrojenia otworów w pustakach zewnętrznych, a pustą przestrzeń należy zalać zaprawą.

SCHIEDEL AVANT

AVANT ECONOMIC

NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram