TERMONIUM fundament

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015

TERMONIUM fundament EPS 100   EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3,5

Są to płyty styropianowe w kolorze szarym, wyprodukowane z surowca hydrofobowego. Płyty styropianowe TERMONIUM fundament mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrób jest w bezpośrednim kontakcie z wodą przez długi okres czasu, w połączeniu ze zmianą temperatury. Płyty mogą mieć również bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Standardowo produkowane są płyty w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: 10 mm, a następnie co 10 mm

Odkształcenie pełzania przy długotrwałym ściskaniu nie przekracza 2% przy obciążeniu 30 kPa (3000 kG/m2).

  • izolacja cieplna ścian zagłębionych w gruncie
  • izolacja cieplna ścian piwnic i fundamentów
  • izolacja cieplna płyty fundamentowej
  • izolacja miejsc mocno zawilgoconych, gdzie materiał izolacyjny musi być odporny na działanie wody

Informacje dodatkowe

grubość

T(2) ± 2 mm

długość
0,031 W/(m*K)
szerokość
W3 ± 0,6% lub ± 3 mm*)
Poziom wytrzymałości na zginanie
BS150 ≥ 150 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym
CS(10)100 ≥ 100 kPa
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)2 ± 0,2%
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)
DS(70,-)2 ≤ 2%
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury
DLT(1)5 ≤ 5%
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu
WL(T)3,5 ≤ 3,5%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C
0,031 W/(m*K)5
Klasa reakcji na ogień
E
NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram