ZAPRAWA MURARSKA cementowa Alpol AZ 104

Zaprawa murarska cementowa

Tradycyjna zaprawa ogólnego przeznaczenia o dużej wytrzymałości do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych oraz innych elementów murowych.

Również do wykonywania wypełnień i napraw betonów. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Mrozoodporna.

Informacje dodatkowe

Opakowanie:
Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg
Gęstość nasypowa
ok. 1,5 kg/dm³
Właściwa ilość wody
od 3,5 do 4 dm³/25 kg
Czas zużycia
ok. 2 godz. od wymieszania z wodą
Wytrzymałość na ściskanie
≥ 15 MPa
Początkowa wytrzymałość na ścinanie*
0,15 N/mm2
Wydajność
ok. 13 dm³ z 25 kg
Zużycie przy spoinie 10 mm, w zależności od grubości muru, dla:
- ½ cegły pełnej (12 cm)**
- 1 cegły pełnej (25 cm)**
ok. 40 kg/m²
ok. 100 kg/m²
Zawartość chlorków
≤ 0,1% Cl
Reakcja na ogień
Euroklasa A1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ*
15/35

* wartość tabelaryczna
** murowanie na pełną spoinę i bez strat materiałowych

NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram