ZAPRAWA MURARSKA cementowa Alpol AZ 111

Zaprawa murarska cementowa

Do murowania na cienką spoinę z cegieł i bloczków silikatowych, zwłaszcza ścian konstrukcyjnych o dużych obciążeniach.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Mrozoodporna. Grubość spoiny: od 1 do 3 mm.

 

Informacje dodatkowe

Opakowanie:
Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg
Gęstość nasypowa
ok. 1,5 kg/dm³
Właściwa ilość wody
od 5 do 5,5 dm³/25 kg
Czas zużycia
ok. 2 godz. od wymieszania z wodą
Wytrzymałość na ściskanie
≥ 15 MPa
Początkowa wytrzymałość na ścinanie*
0,3 N/mm22
Wydajność
ok. 18,5 dm³ z 25 kg
Zużycie przy spoinie 2 mm dla muru o grubości
12 cm z bloczków o wymiarach 12×20×24 cm
ok. 2,5 kg/m²
Reakcja na ogień
Euroklasa A1
Absorpcja wody
≤ 0,3 kg/(m2×min0,5)
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ*
15/35
Zawartość chlorków
≤ 0,1% Cl

* wartość tabelaryczna

NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram