ZAPRAWA MURARSKA cementowa Alpol AZ 118

Zaprawa do betonu komórkowego i silikatów biała ZIMOWA

Do murowania na cienką spoinę (T) ścian murowych, słupów i ścian działowych w konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Mrozoodporna. Szczególnie zalecana do prac murarskich wykonywanych w łagodnych warunkach zimowych, przy temperaturze powietrza bliskiej 0°C. Grubość spoiny: od 1 do 3 mm.

Informacje dodatkowe

Opakowanie:
Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg
Gęstość nasypowa
ok. 1,5 kg/dm³

Właściwa ilość wody

Roztwór wody z denaturatem:
- woda – 9 części
- denaturat – 1 część

ok. 5,2 dm³/25 kg

ok. 4,7 dm³/25 kg
ok. 0,5 dm³/25 kg

Czas zużycia:
- w temp. +20°C
- w temp. 0°C
ok. 30 min
ok. 1 godz.
Wytrzymałość na ściskanie w temp. +20°C
≥ 10 MPa
Początkowa wytrzymałość na ścinanie*
0,3 N/mm222
Grubość warstwy
od 1 do 3 mm
Wydajność
ok. 18,5 dm³ z 25 kg
Zużycie przy spoinie 2 mm dla muru o grubości 12 cm z bloczków o wymiarach 12×20×24 cm
Zużycie przy spoinie 2 mm dla muru o grubości 24 cm z bloczków o wymiarach 49×24×24 cm
ok. 2,5 kg/m²
ok. 4 kg/m²
Reakcja na ogień
Euroklasa A1
Absorpcja wody
≤ 0,3 kg/(m2×min0,5)
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ*
5/20
Zawartość chlorków
≤ 0,1% Cl

* wartość tabelaryczna

NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram